Política de privacitat

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

VEGLE SLU és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i us informa que aquestes
dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei
Orgànica 3/2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per informar sobre els serveis professionals i de formació al sector veterinari dels hospitals del grup . Les
operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol
  un altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes
  comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o
  dels seus col·laboradors o proveïdors, amb els quals aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest
  cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
 • Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
  Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada pel
  USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició a la pàgina web del
  RESPONSABLE.
 • Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del GDPR de la manera següent:

 • Amb el consentiment de l'USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.
 • Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar
  encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions
legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

A qui facilitem les teves dades personals?

Les dades podran ser comunicades al grup VETSUM per assolir la finalitat del tractament. No està prevista cap
una altra comunicació de dades personals a tercers excepte per obligació legal o, si fos necessari per al desenvolupament i
execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb
els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició a la vostra
  tractament.
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament
  no sajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

VEGLE SLU. PELEGRÍ BALLESTER 30, – 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona). E-mail: araceli@mimans.cat

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades als camps, marcats
amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de
forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent
voluntària la inclusió de dades als camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al
RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són
necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es
garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE
està complint totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades
personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR, pels
quins són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i
limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les
mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels
USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de VIGLO SLU.
PELEGRÍ BALLESTER 30, – 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona). E-mail: araceli@mimans.cat

RRSS: Política de privadesa

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

VIGLO SLU, en endavant, RESPONSABLE, informa al USUARI que ha procedit a
crear un perfil a les Xarxes Socials Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube, Vimeo i Google+, que és el
responsable del tractament de les dades personals de l'usuari que es dugui a terme en aquestes xarxes socials i li
informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 de
abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), per la qual cosa se li facilita la informació següent
del tractament:

Per què tractem les teves dades personals?

Fi del tractament: mantenir una relació entre l'USUARI i el RESPONSABLE que pot incloure les següents
operacions:

 • Tramitar sol·licituds i consultes plantejades al responsable
 • Informar sobre activitats i esdeveniments organitzats pel responsable
 • Informar sobre productes o serveis oferts pel responsable
 • Interactuar a través dels perfils oficials

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Base jurídica del tractament: article 6.1.a GDPR, l'interessat ha donat el seu consentiment per al tractament dels seus
dades personals per a un o diversos fins específics. L'USUARI disposa d'un perfil a la mateixa xarxa social i ha
decidit unir-se a la xarxa social del RESPONSABLE mostrant així interès en la informació que es publiqui a la
mateixa, per tant, en el moment de sol·licitar seguir els nostres perfils oficials, ens facilita el seu consentiment per al
tractament d'aquelles dades personals publicades al perfil.

L'USUARI pot accedir en tot moment a les polítiques de privadesa de la pròpia xarxa social, així com configurar
el seu perfil per garantir la seva privadesa.

El RESPONSABLE hi té accés i tracta aquella informació pública de l'USUARI, en especial, el nom de contacte.
Aquestes dades només són utilitzades dins de la pròpia xarxa social i únicament s'incorporaran a un fitxer del
RESPONSABLE quan calgui per tramitar la petició de l'USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre l'USUARI no revoqui el consentiment prestat tal
i com s'indica en aquesta política de privadesa.

A qui facilitem les teves dades personals?

Comunicació de les dades: la informació facilitada per l'USUARI a través de les xarxes socials del
RESPONSABLE, incloses les vostres dades personals, pot ser publicada, sempre en funció dels serveis que el
USUARI utilitzeu, per la qual cosa podreu quedar a disposició pública d'altres tercers usuaris de les xarxes socials. Des de
el perfil de cada xarxa social, l'USUARI pot configurar quina informació vol fer pública en cada cas, veure'ls
permisos que s'han concedit, eliminar-los o desactivar-los, com qualsevol aplicació d'un tercer que ja no es
voleu utilitzar.

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers fora de la xarxa social excepte, si fos
imprescindible per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis
relacionats amb comunicacions, amb les quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i
d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Drets que assisteixen a l'USUARI: només podran satisfer-se en relació amb aquella informació que es trobe sota el
control del RESPONSABLE.

 • Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment
 • Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició a la vostra
  tractament
 • Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament
  no s'ajusta a la normativa vigent

Dades de contacte per exercir els seus drets:
VEGLE SLU. PELEGRÍ BALLESTER 30, – 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona). E-mail: araceli@mimans.cat

2. UTILITZACIÓ DEL PERFIL

El RESPONSABLE realitzarà les actuacions següents:

 • Accés a la informació pública del perfil
 • Publicació al perfil de l'USUARI de tota aquella informació ja publicada a la xarxa social del
  RESPONSABLE
 • Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de la xarxa social
 • Actualitzacions de l'estat de la pàgina que es publicaran al perfil de l'USUARI

L'USUARI sempre pot controlar les connexions, eliminar els continguts que deixin d'interessar-li i restringir amb
qui comparteix les seves connexions; per a això haureu d'accedir a la vostra configuració de privadesa.

3. PUBLICACIONS

L'USUARI, un cop sigui seguidor o s'hagi unit a la xarxa social del RESPONSABLE, podrà publicar-hi
comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per aquesta. El
USUARI, en tots els casos, ha de ser el titular del contingut publicat, gaudir dels drets d'autor i de
propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats.

Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la xarxa social, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que
atemptin o siguin susceptibles d'atemptar contra la moral, l'ètica, el bon gust o el decòrum, i/o que infringeixin, violin o
trenquen els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, el RESPONSABLE es reserva el dret de retirar immediatament el contingut, sense comunicació prèvia,
podent sol·licitar el bloqueig permanent de l'USUARI.

El RESPONSABLE no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un USUARI.

L'USUARI ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes per altres usuaris, per la qual cosa ell mateix és el
principal responsable de la seva privadesa.

Les imatges que puguin publicar-se a la xarxa social no seran emmagatzemades en cap fitxer per part del RESPONSABLE, però sí que romandran a la xarxa social.

4. DADES DE MENORS D'EDAT O PERSONES AMB CAPACITATS ESPECIALS

L'accés i el registre a través de les xarxes socials del RESPONSABLE està prohibit a menors de 18 anys. Pel seu
part, si l'USUARI té capacitats especials, cal la intervenció del titular de la seva pàtria potestat o
tutela, o del seu representant legal mitjançant un document vàlid que acrediti la representació.

El RESPONSABLE quedarà exonerat expressament de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l'ús de
xarxes socials per part de menors o persones amb capacitats especials. Les xarxes socials del
RESPONSABLE no recullen conscientment cap informació personal de menors d'edat, per això, si el
USUARI és menor d'edat, no s'ha de registrar, ni utilitzar les xarxes socials del RESPONSABLE ni tampoc
proporcionar cap informació personal.

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

VIGLO SLU, responsable del lloc web, d'ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels
usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades
a la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
Electrònic (LSSICE), BOE Núm. 166, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a
quines són les condicions dús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper dusuari, comprometent-se a la
observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra
disposició legal que sigui aplicable.

VIGLO SLU es reserva el dret de modificar qualsevol mena d'informació que pogués aparèixer
al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris dites
obligacions, entenent-se com a suficient la publicació al lloc web de VIGLO SLU.

1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de domini: mimans.cat/ca
Nom comercial: HOSPITAL VETERINARI MIMA´NS
Denominació social: VIGLO SLU
NIF: B59163410
Domicili social: CARRER PELEGRÍ BALLESTER 30 – 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ
(BARCELONA)
Telèfon: 938148943
E-mail: araceli@mimans.cat
Registre Mercantil de BARCELONA T 20041, F 209, S 8, HB 661, I/A 1

2. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent-hi a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics, són propietat del RESPONSABLE o, si escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits als registres públics corresponents.
Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització requereix en tot cas lautorització escrita prèvia per part del RESPONSABLE. Qualsevol ús no autoritzat prèviament es considera un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de lautor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al RESPONSABLE i que poguessin aparèixer al lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte a aquests. El RESPONSABLE autoritza expressament que tercers puguin redirigir directament els continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir al lloc web principal de mimans.cat/es.
El RESPONSABLE reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant la seva sola menció o aparició al lloc web l'existència de drets o responsabilitat sobre aquests, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part del mateix .

Per fer qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic araceli@mimans.cat.

3. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

El RESPONSABLE s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de galetes

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius dinformació que el servidor envia a lordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l'única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l'usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s'utilitzaran per a la recollida dels
mateixos.
Mitjançant l'ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l'usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l'accés dels usuaris que s'hagin registrat prèviament les àrees, serveis,
promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita.
També es poden utilitzar per mesurar l'audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d'entrades, etc., en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l'usuari. Aquest lloc web no instal·larà cookies prescindibles sense el consentiment
previ de lusuari.
L'usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d'enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot
cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut
en qüestió.
El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina
web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts quepuguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i lordre públic. En cas que l'usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho notifiqui de manera immediata a l'administrador del lloc web. Aquest lloc web s'ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-ne el funcionament correcte els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible laccés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzat per l'usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer de activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades per tal d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, ordre de visites, punt d'accés, etc.

4. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de
les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten
expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o
relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals del domicili de l'USUARI o el lloc del
compliment de lobligació.

FORMULARI: Consentiment per al tractament de dades LOPDGDD

1a CAPA (informació bàsica del tractament)

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb les normatives de protecció de dades, us facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: VIGLO SLU
Fins del tractament: informar sobre els nostres serveis veterinaris, atendre sol·licituds i consultes i enviar comunicacions de productes o serveis
Drets que us assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició Més informació del tractament a la Política de privadesa

2a CAPA (Política de privadesa)

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb les normatives de protecció de dades, us facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: VIGLO SLU
Fins del tractament: informar sobre els nostres serveis veterinaris, atendre sol·licituds i consultes i enviar comunicacions de productes o serveis
Drets que us assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició Més informació del tractament a la Política de privadesa

1. INFORMACIÓ A L'USUARI

Qui és el responsable del tractament de les teves dades personals?

VIGLO SLU és el RESPONSABLE del tractament de les dades personals de l'USUARI i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei Orgànica 3 /2018, del 5 de desembre (LOPDGDD).

Per què tractem les teves dades personals?

Per informar sobre els nostres serveis veterinaris. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:
Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel RESPONSABLE i estaran relacionades amb els seus productes i serveis, o dels seus col·laboradors o proveïdors, amb què aquest hagi assolit algun acord de promoció. En aquest
cas, els tercers mai no tindran accés a les dades personals.
Realitzar estudis de mercat i anàlisis estadístiques.
Tramitar encàrrecs, sol·licituds, donar resposta a les consultes o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'USUARI a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la vostra disposició a la pàgina web del RESPONSABLE.
Remetre el butlletí informatiu online, sobre novetats, ofertes i promocions a la nostra activitat.

Per quin motiu podem tractar les dades personals?

Perquè el tractament està legitimat per l'article 6 del GDPR de la manera següent:
Amb el consentiment de l'USUARI: tramesa de comunicacions comercials i del butlletí informatiu.

Per interès legítim del RESPONSABLE: realitzar estudis de mercat, anàlisis estadístiques, etc. i tramitar
encàrrecs, sol·licituds, etc. a petició de l'USUARI.

Durant quant de temps guardarem les teves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per mantenir la fi del tractament o hi hagi prescripcions
legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat
adequades per garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total de les dades.

A qui facilitem les teves dades personals?

Les dades podran ser comunicades al grup VETSUM per assolir la finalitat del tractament. No està prevista cap
una altra comunicació de dades personals a tercers excepte per obligació legal o, si fos necessari per al desenvolupament i
execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb
els quals el RESPONSABLE té subscrits els contractes de confidencialitat i encarregat de tractament exigits
per la normativa vigent de privadesa.

Quins són els teus drets?

Els drets que assisteixen a l'USUARI són:
Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.
Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades, i de limitació o oposició a la vostra
tractament.
Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament
no sajusta a la normativa vigent.
Dades de contacte per exercir els seus drets:
VEGLE SLU. PELEGRÍ BALLESTER 30, – 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona). E-mail: araceli@mimans.cat

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els USUARIS, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades als camps, marcats
amb un asterisc (*) al formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de
forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent
voluntària la inclusió de dades als camps restants. L'USUARI garanteix que les dades personals facilitades al
RESPONSABLE són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació dels mateixos.
El RESPONSABLE informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries, ja que són
necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'USUARI. En cas que no es facilitin totes les dades, no es
garanteix que la informació i els serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, el RESPONSABLE
està complint totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades
personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits a l'article 5 del GDPR, pels
quins són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i
limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El RESPONSABLE garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les
mesures de seguretat que estableixen el GDPR i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels
USUARIS i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
Per a més informació sobre les garanties de privadesa, pots adreçar-te al RESPONSABLE a través de VIGLO SLU.
PELEGRÍ BALLESTER 30, – 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ (Barcelona). E-mail: araceli@mimans.cat

FORMULARI: Consentiment per al tractament de dades

CONSENTIMENT PER AL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS CANDIDADES OCUPACIÓ

De conformitat amb les normatives de protecció de dades, us facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: VIGLO SLU
Fins del tractament: fer partícip l'interessat en els processos de selecció de personal.
Drets que hi assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició.
Més informació del tractament: VIGLO SLU PELEGRÍ BALLESTER 30, – 08800 VILANOVA I LA
GELTRÚ (Barcelona). E-mail: araceli@mimans.cat
Pàgina web: http://www.mimans.cat/

Urgències TLF:938148943