Miriam Laguna
Auxiliar Tècnic Veterinària
Responsable d'ATV’s
Responsable del servei de cirurgia

Ajudant Tècnic Veterinari des del 2009 i especialitzada en anestessia in traquirúrgica. Membre del nostre equip des del 2009, realitza també tasques de control de l’àrea d’hospitalització i quiròfan així com suport als veterinaris en consulta. Completa la seva formació assistint a cursos i congressos sobre actuació a quirófan hematologia i anàlisis clíniques.

“Sempre he desitjat treballar amb animals. No imagino un lloc de treball que m’ompli i em doni més que aquest”.