Zoë Puighibet
Veterinària

Llicenciada en veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) l’any 2013.

Membre del nostre equip del del 2015. 

L’any 2014 realitza l’Internat General a la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV)de la UAB i al 2017 un Internat d’Especialitat en Diagnòstic per la Imatge també a FHCV.

Actualment exerceix en l’àrea de diagnòstic per la imatge i visites generals.

“Sempre he pensat que una imatge val més que mil paraules”