Zoë Puighibet
Veterinària
Responsable del servei de diagnòstic per imatge

Membre del nostre equip del del 2015. 

L’any 2014 realitza l’Internat General a la Fundació Hospital Clínic Veterinari (FHCV)de la UAB i al 2017 un Internat d’Especialitat en Diagnòstic per la Imatge també a FHCV.

Actualment exerceix en l’àrea de diagnòstic per la imatge i visites generals.

“Sempre he pensat que una imatge val més que mil paraules”