Proper curs: març del 2021

Després de 25 anys d’experiència a l’àmbit de la medicina veterinària, estem capacitats per transmetre els nostres coneixements i usar-los en la formació d’auxiliars tècnics veterinaris (ATV).

Si t’apassionen els petits animals i no et plantejes fer una carrera, t’oferim una sortida professional amb futur, en un sector en clar creixement.

Als darrers anys, hi ha hagut un augment de la necessitat de personal qualificat com ATV, degut a la tendència dels centres veterinaris a adoptar els sistemes de treball de països com els Escandinaus o Anglaterra, on hi ha de 2 a 3 ATV’s assistint a cada veterinari. Tant estudis del sector, com l’ANAVET (Asociació Nacional d’ATV’s), coincideixen a considerar que aquest canvi d’orientació garanteix una demanda creixent d’aquesta professió.

Es tracta d’una professió on la quantitat d’hores de pràctiques, i que s’hagin fet en un centre de referencia, són determinants a l’hora de trobar feina, pel que us oferim un sistema d’aprenentatge basat en la pràctica, des de l’experiència de grans professionals, i posem a la vostra disposició les instal·lacions i equipaments d’un Hospital Veterinari de referència.

Tenim un objectiu clar, que quan finalitzeu els estudis disposeu dels coneixements i les eines necessàries per sentir-vos preparats per afrontar de manera competent qualsevol de les situacions que es presentin en el vostre nou entorn laboral.

 

QUÈ US OFERIM?

 • Formació impartida per veterinaris amb àmplia experiència en la materia.
 • Realització de totes les pràctiques a les nostres instal·lacions. (Vilanoveta i Vilanova).
 • Horaris de matí o de tarda amb rotació de pràctiques.
 • Formació amb una clara orientació a les necessitats del mercat laboral actual i futur.
 • Borsa de treball.
 • Assegurança d’accidents per a cada alumne.
 • Possibilitat de finançament.

 

QUINS REQUISITS HAS DE COMPLIR?

 • Graduat en educació secundaria obligatòria (ESO)

 

QUINA DURADA TÉ EL CURS?

 • 5 mesos: 660 hores (130 hores de teoria i 530 de pràctiques al nostre hospital).
 • Horari de matins (9-15h) o horari de tarda (15-21h), de dilluns a divendres.
 • Pràctiques rotatòries de nit i de cap de setmana.

 

QUIN SERÀ EL SISTEMA D’AVALUACIÓ?

 • Examen al final de cada un dels sis mòdul (opció a 2 convocatòries per mòdul).

 

EN QUIN IDIOMA S’IMPARTIRAN LES CLASSES?

 • Català i castellà

 

QUINES CARACTERÍSTIQUES TÉ EL TEMARI?

Tot i que actualment es tracta de una formació no oficial, té plena validesa professional, doncs ens adeqüem a la nova qualificació professional de la Família Professional Agrària (AGA488_3) del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (propera actualització de la vigent Família Professional Sanitat del reial decret 140/2011).

QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL: Assistència a l’atenció clínica de centres veterinaris.

COMPETÈNCIA GENERAL: assistir a clients en centres veterinaris i assistir a l’atenció clínica dels animals a la consulta, quiròfan, hospitalització, radiodiagnòstic i laboratori d’anàlisi, complint les normes tècnico-sanitàries de qualitat, seguretat i higiene, sota la supervisió del facultatiu.

MÒDULS FORMATIUS/ESQUEMA DEL TEMARI:

1) MF1585_3: Operacions d’atenció al client en centres veterinaris: Gestió i administració documental de centres veterinaris. Tècniques de contenció d’animals de companyia. Medicina preventiva veterinària.

2) MFC1586_3: Anàlisi de laboratori de mostres biològiques: Manipulació, processament, conservació i transport de mostres biològiques animals. Estudi de mostres animals de sang, orina, femtes i altres fluids corporals. Processament de mostres animals per al seu estudi anatomo-patològic. Prevenció de riscs laborals en el laboratori d’anàlisi clíniques.

3) MF1587_3: Consulta clínica veterinària:  Anatomofisiòlogia i patologia d’òrgans i sistemes dels animals de companyia. Terapèutica en medicina veterinària. Tècniques d’exploració de l’animal. Característiques i dotació de material d’una consulta veterinària. Eutanàsia d’animals.

4) MF1588_3: Quiròfan del centre veterinari: Ferides traumàtiques o quirúrgiques, solucions de continuïtat i cicatrització. Asèpsia, desinfecció i esterilització. Material de quiròfan veterinari. Anestèsia i sedació en la cirurgia veterinària. Situacions d’urgència en l’acte quirúrgic veterinari.

5) MF1589_3: Hospitalització en animals: Característiques etològiques en funció de l’espècie. Atenció a animals hospitalitzats en funció de l’espècie i estat de salut. Nutrició i alimentació d’animals hospitalitzats en funció de l’espècie i estat de salut.

6) MF1590_3: Procediments d’imatge per al diagnòstic en veterinària: Radiologia en centres veterinaris. Ecografia en centres veterinaris. Endoscòpia en centres veterinaris.

Aquests són els temes especificats en la qualificació professional abans detallada. Des de l’equip docent de l’Hospital Veterinari Mima’ns, hem considerat enriquidor ampliar i complementar el material didàctic per tal de proporcionar-vos una formació més complerta i adequada a l’entorn laboral real.

 

ENTORN PROFESSIONAL

Àmbit professional: desenvolupa la seva activitat professional a les àrees de recepció i hospitalització, laboratori d’anàlisi clíniques, consulta, quiròfan i sala de rajos X en centres veterinaris (consultoris, clíniques i hospitals veterinaris), en entitats de natura pública o privada, en grans, mitjanes i petites empreses, tant per compte propi com per compte aliè. Desenvolupa la seva activitat depenent funcionalment i/o jeràrquicament d’un superior, segons el cas. Pot tenir personal al seu càrrec en ocasions, en temporada o de forma estable. En el desenvolupament de l’activitat professional s’apliquen els principis d’accessibilitat universal d’acord  amb la normativa aplicable.

Sectors productius: s’ubica en el sector d’activitats veterinàries, en clíniques de petits animals.

Ocupacions i llocs de treball rellevants:

 • Ajudants de veterinària en clíniques assistencials.
 • Ajudants de veterinària en hospitals.
 • Ajudants de veterinària en facultats i centres d’investigació animal.
 • Visitadors de productes de veterinària.
 • Ajudants de veterinària en centres de recollida, allotjament o protecció animal.
 • Ajudants de veterinària en centres de recuperació d’animals.

 

QUIN PREU TÉ EL CURS?