Cardiologia

La cardiología és l’especialitat que s’encarrega del cor i les seves malalties. Els problemas cardiacs són habituals en animals sénior, tot i que poden aparèixer en animals joves també.

Sovint, amb una detecció precoç podem aconseguir que les nostres mascotes gaudeixin de la millor qualitat de vida durant molt de temps. És per a això que tenim a la vostra disposició equipament (ecocardiografía, radiología digital, electrocardiografía…) i formació especialitzada.