Cardiologia

La cardiologia és l’especialitat que s’encarrega del cor i les seves malalties. Els problemes cardíacs són habituals en animals sènior, tot i que poden aparèixer en animals joves també.

Sovint, amb una detecció precoç podem aconseguir que les nostres mascotes gaudeixin de la millor qualitat de vida durant molt de temps. És per a això que tenim a la vostra disposició equipament (ecocardiografia, radiologia digital, electrocardiografia…) i formació especialitzada.