Diagnòstic per imatge

 

TC/SCANER: NOU SERVEI DE DIAGNÒSTIC PER LA IMATGE

 • Al nostre hospital disposem de les més avançades tècniques de diagnòstic per la imatge, com és el TC (Tomografia Computeritzada).
 • Es tracta d’una tècnica basada en l’emissió de raigs X en un dispositiu que gira al voltant del pacient, obtenint talls de les seves estructures anatòmiques, podent obtenir models en 3 dimensions de les zones anatòmiques analitzades.
 • S’utilitza principalment per valorar tòrax, abdomen, estructures òssies i teixits tous, entre altres.
 • Aquesta tècnica permet obtenir una gran definició visual i detectar alteracions no visibles amb altres tècniques diagnòstiques com RX o ecografia.
 • Aquesta tècnica requereix anestèsia general, i pot requerir l’administració de líquids de contrast al pacient per tal d’estudiar amb més detall la vascularització i captació d’aquest contrast per part dels teixits a estudiar.

ECOGRAFIA

 • L’ecografia és una tècnica de diagnòstic per la imatge basada en l’emissió d’ultrasons mitjançant diferents tipus de transductors que ens permeten avaluar múltiples zones anatòmiques (des de zones extenses com abdomen fins estructures complexes com l’ull), en pacients de pràcticament qualsevol mida (des de gossos de raça gegant fins petits pacients exòtics, com hàmsters).
 • Les seves utilitats en medicina veterinària són molt diverses, permetent realitzar estudis de gestació, així com detectar anomalies estructurals en diferents òrgans (masses, alteracions vasculars, etc) , avaluar alteracions en la funcionalitat digestiva, detecció de cossos estranys a sistema digestiu, càlculs a sistema urinari, problemes genitourinaris (infeccions de matriu, tumors testiculars, problemes prostàtics), alteracions endocrines, estudi d’alteracions al
  sistema musculoesquelètic, alteracions oculars, sistema limfàtic, etc.
 • També permet l’obtenció de mostres per punció ecoguiada que permetin analitzar de forma més exhaustiva les alteracions detectades ecogràficament.
 • També resulta d’utilitat en el bloqueig ecoguiat de nervis per realitzar anestèsies locorregionals.
 • Es tracta d’una tècnica completament atraumàtica, no dolorosa i no invasiva pel pacient, completament segura i molt fiable.

ECOCARDIOGRAFIA

 • Aquesta tècnica diagnòstica és imprescindible per l’estudi de la funcionalitat cardíaca en qualsevol pacient.
 • Es tracta de la realització d’una ecografia del cor i les seves estructures, com poden ser les cambres cardíaques, vàlvules, musculatura, pericardi i vasos sanguinis.
 • Aquesta tècnica permet detectar tant anomalies congènites com processos degeneratius, tumorals o traumàtics, i diagnosticar patologies cardíaques i el seu estadiatge (fase d’evolució), per tal d’establir el tractament més adequat, així com el seu seguiment al llarg del temps.
 • Es tracta d’una tècnica no dolorosa, totalment innòcua i atraumàtica pel pacient.