Servei d'Exòtics

Alguns veterinaris hem centrat la nostra formació i experiència laboral en el manteniment i cura de les que avui s’anomenen noves mascotes, algunes de les quals ens poden semblar una mica exòtiques, com els rèptils, els ocells i certs mamífers com les fures i els conills nans.

Us recomanarem les dietes adequades, il·luminació i temperatura correctes, visites periòdiques, desparasitacions i vacunacions. A través de la medicina preventiva, intentarem evitar les malalties abans que apareguin.

Cal una dedicació exclusiva, formació constant i material específic per a tenir en condicions òptimes aquests companys tan especials i meravellosos.