Oncologia

En un moment en que l’edat dels nostres pacients augmenta gràcies a la millora en l’esperança de vida, cada cop veiem més casos de càncer.

L’oncologia s’encarrega de la prevenció, detecció i tractament d’aquestes malalties, i sobretot de la millora de la qualitat de vida dels gossos i gats que les pateixen.

Treballant estretament amb el departament de diagnòstic per la imatge i cirurgia s’aconsegueix un abordatge integral que ens permet el diagnòstic i tractament més efectiu en cada cas.