Laia Bertran
Gerent. Veterinària

Llicenciada en Veterinària per la Universitat Autònoma de Barcelona el 2002 i membre del nostre equip des de llavors en la encara Clínica Veterinaria Vilanova. L’any 2013 cursa el Programa de Lideratge i Gestió d’equips per ESADE i el 2015 el Post-grau en Direcció i Administració d’Empreses per EAE. Les seves àrees d’interès professional són la l’odontologia, la medicina general i la gestió.

“…esforç, autoexigència i implicació, això és el que veig cada dia en els membres del l’equip Mima’ns”